tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Sobota, 20 kwietnia 2019   Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

Komisje Rady Miejskiej

Rada Miejska ze swojego grona moze powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 
 

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
 1. Lewicka Ewa - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Cesarz Robert
 3. Gibaszek Grzegorz
 4. Musiałek Halina
 5. Piasecki Michał
 6. Sokołowska Maria

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Skład osobowy Komisji Prawa i Porządku Publicznego:
 1. Gibaszek Grzegorz - Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego
 2. Hanefeld Mariusz
 3. Kaftan Marek
 4. Musiałek Halina
 5. Sokołowska Maria
 
 

Komisja Budżetu i Finansów

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów:
 1. Król Adrian - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 2. Baryła Ewa
 3. Janiak Marcin
 4. Kuty Sebastian
 5. Lewicka Ewa
 6. Pękacz Urszula
 7. Sobolewski Tomasz

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
 1. Piasecki Michał - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 2. Cesarz Andrzej
 3. Obiała Wanda
 4. Pękacz Urszula
 5. Szafrański Artur

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego

Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego:
 1. Obiała Wanda - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego
 2. Brzoska Teresa
 3. Janiak Marcin
 4. Król Adrian
 5. Szafrański Artur
 6. Tomczyk Jarosław

 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład osobowy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:
 1. Brzoska Teresa - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
 2. Brzeg Sławomir
 3. Gibaszek Grzegorz
 4. Kuty Sebastian
 5. Lewicka Ewa
 6. Sokołowska Maria
 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
 1. Cesarz Robert - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 2. Baryła Ewa
 3. Budny Mariusz
 4. Cesarz Andrzej
 5. Hanefeld Mariusz
 6. Kaftan Marek
 7. Musiałek Halina
 8. Tomczyk Jarosław

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pękacz Urszula - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 2. Baryła Ewa
 3. Brzeg Sławomir
 4. Cesarz Robert


Komisja Statutowa

 1. Sobolewski Tomasz - Przewodniczący Komisji Statutowej Tomasz Sobolewski
 2. Baryła Ewa
 3. Gibaszek Grzegorz
 4. Hanefeld Mariusz
 5. Kuty Sebastian
 6. Pękacz Urszula
 7. Sokołowska Maria
 8. Szafrański Artur

Komisja Inwentaryzacyjna

 1. Urszula Pękacz
 2. Robert Cesarz
 3. Artur Szafrański
 4. Dorota Piotrowicz
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe