tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Sobota, 20 kwietnia 2019   Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w KWIETNIU 2019 roku
 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów 02 IV 15.00 Sala Sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Omówienie i analiza zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzania zmian w budżecie m. Koła podejmowanych w trakcie realizacji budżetu miasta w 2018 roku.
 2. Sprawy różne.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 04 IV 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza pism mieszkanki w sprawie sposobu naliczeń czynszowych oraz w sprawie wypłaty odszkodowania za zniszczone rzeczy.
 2. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie zwiększenia bonifikaty na wykup lokali komunalnych w związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej.
 3. Sprawy różne.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 23 IV 15.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
 2. Sprawy różne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 23 IV 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1. Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Kole w postaci nieruchomości gruntowych.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Gminy Miejskiej Koło (na rzecz MZEC Sp. z o.o.).
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (na rzecz INEA S.A.).
 4. Analiza projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole.
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.
 8. Sprawy różne.
Komisja Budżetu i Finansów 23 IV 17.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.
 2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025.
 4. Sprawy różne.
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe