tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Niedziela, 19 listopada 2017   Imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
PAŹDZIERNIKU 2017 roku 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów 4 X 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”.
 2. Przejęcie od Powiatu Kolskiego nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Kole (budynku sejmiku).
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 10 X 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025.
 2. Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok miejskich spółek prawa handlowego, tj.:
 • Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole,
 • Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole,
 • Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole,
 • Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 19 X 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
1. Omówienie warunków sprzedaży kamienicy położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego 7.
2. Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok miejskich spółek prawa handlowego, tj.:
 • Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole,
 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole,
 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole,
 • Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.
3. Wolne głosy i wnioski.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 23 X 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza informacji Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
 2. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
 3. Sprawy różne.
Komisja Budżetu i Finansów 23 X 16.45 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.  
 2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025.
 4. Sprawy różne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 24 X 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 1/5, 1/8).
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 1/8, 1/10 i 15).
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 1/8,15).
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła.
 5. Sprawy różne.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 24 X 16.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Omówienie projektu „Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza”.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/416/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017-2020.
 4. Sprawy różne.

Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe