tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Piątek, 17 sierpnia 2018   Imieniny: Jacka, Anity, Mirona

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w CZERWCU 2018 roku 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Prawa i Porządku Publicznego 14 VI 15.15 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza i wypracowanie opinii do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 rok.
 2. Wypracowanie opinii dotyczącej publicznego transportu na terenie miasta Koła.
 3. Sprawy różne:
 • bezpieczeństwo mieszkańców,
 • informacja o działalności monitoringu.
Komisja Budżetu i Finansów 25 VI 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Informacja o udzielonych w roku podatkowym 2017 zwolnieniach i ulgach w podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 4. Sprawy różne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 26 VI 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w Kole przy ul. Sienkiewicza.
 3. Sprawy różne.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 26 VI 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miejskiej Koło darowizny udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stary Rynek 17.
 3. Analiza projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVI/537/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 15 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 4. Sprawy różne.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 26 VI 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu.
 2. Sprawy różne.
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe