tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Wtorek, 24 kwietnia 2018   Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w KWIETNIU 2018 roku 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów 23 IV 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań.
 2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 4. Sprawy różne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 23 IV 18.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Porządek posiedzenia Komisji:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Koła.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność i współwłasność Gminy Miejskiej w Kole.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Kole.
 4. Sprawy różne.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 24 IV 15.00 Sala nr 104 Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Kole.
 2. Sprawy różne.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 24 IV 15.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Dąbskiej.
 2. Analiza uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miejskiej Koło dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu powiatu kolskiego w 2018 roku.”
 3. Analiza uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki  inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie  gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” oraz uchwały nr XXXIII/321/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie  gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
 4. Sprawy różne:
 • Pismo Pani Katarzyny Maciaszek z dnia 23.02.2018.
 • Pismo Pani Moniki Kicińskiej z dnia 16.03.2018.
 • Pismo KTBS w sprawie umów najmu lokalu – P. R. Łukaszewska z dnia 16.03.2018.
 • Pismo Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 22.03.2018.
 • Pisma Wydziały Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych dot.:
 • budynku Liceum Ekonomicznego,
 • budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole,
 • nieruchomości przy ul. Nowy Rynek 11.
 • Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 18 z dnia 06.04.2018.
Od godz. 16.00 Informacja odnośnie Oczyszczalni Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole Sp. z o.o.

W spotkaniu udział weźmie Pan Wiktor Cholajda – Inżynier Kontraktu. W związku z tym proszę o przesłanie pytań w sprawie MZWiK na adres daedo@wp.pl
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe