tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Sobota, 15 grudnia 2018   Imieniny: Niny, Celiny, Krystiany

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w GRUDNIU 2018 roku
 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Prawa i Porządku Publicznego 10 XII 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Ustalenie planu pracy Komisji i zakresu jej działania na rok 2019.
 2. Wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok oraz ewentualnych wniosków do projektu, które zostaną przekazane do Komisji Budżetu i Finansów.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 11 XII 17.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Ustalenie planu pracy Komisji i zakresu jej działania na rok 2019
 2. Wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok oraz ewentualnych wniosków do projektu, które zostaną przekazane do Komisji Budżetu i Finansów.
Komisja Rewizyjna 12 XII 15.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Wypracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 12 XII 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – informacja dotycząca umowy dofinansowania.
 2. Wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok oraz ewentualnych wniosków do projektu, które zostaną przekazane Komisji Budżetu i Finansów.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 13 XII 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Ustalenie planu pracy Komisji i zakresu jej działania na rok 2019
 2. Wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok oraz ewentualnych wniosków do projektu, które zostaną przekazane do Komisji Budżetu i Finansów.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 17 XII 17.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kole.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Komisja Budżetu i Finansów 17 XII 18.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 4. Informacja o zaawansowaniu wykonania budżetu Miasta za 3 kwartały 2018 roku, w tym wykonanie planu finansowego według poszczególnych zadań majątkowych.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 18 XII 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych w Kole na rok 2019.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe