tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Niedziela, 19 listopada 2017   Imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei

Kolski Informator Pozarządowy

Kolski Informator Pozarządowy zawiera informacje skierowane do organizacji pozarządowych. Intencją miasta jest rozwój zakresu współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu społecznego, opartego o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

dotyczące podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Burmistrz Miasta Koła zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Koła do przedkładania opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Termin konsultacji trwać będzie od dnia 16 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r. i przebiegał  zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. I etap od 16 października do 27 października 2017 r., który polega na:
a) pisemnym powiadomieniu organizacji działających na terenie miasta Koła o prowadzonych konsultacjach,
b) zamieszczeniu projektu Programu na stronie internetowej,  www.bip.kolo.pl,
c) zgłaszaniu opinii do wydziału odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji za pomocą ankiety zamieszczonej na stronie internetowej,  www.bip.kolo.pl .

2. II etap od 28 października do 10 listopada 2017 r., który polega na:
a) analizie opinii przez wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji,
b) przygotowaniu projektu Programu po analizie,
c) zorganizowaniu spotkania w celu przedstawienia  ostatecznego projektu Programu.

Propozycje proszę wnosić do dnia 27 października 2017 r. w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” poprzez wypełnienie ankiety na adres: Urząd Miejski w Kole, Wydział Spraw Społecznych, ul. Stary Rynek 1, pok. nr  111 (treść projektu programu i ankieta do zgłaszania opinii znajduje się na stronie internetowej, www.bip.kolo.pl  oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole – Wydział Spraw Społecznych, ul. Stary Rynek 1, pok. nr 111).

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji i koordynację działań jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole.

W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt pod numer tel. 63/26 27 552.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
/-/ Elżbieta Modrzejewska

Projekt "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 

Ankieta do zgłaszania opinii w trakcie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"


Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016"

 

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w okresie od  15 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. poniżej publikujemy wzór oferty, który ma zastosowanie do zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. – Dz. U.  z 2016r., poz. 1300)

Do pobrania:

Wzór oferty 87.1 KB

 

Mapa organizacji pozarządowych Gminy Miejskiej Koło


 

Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Miejską KołoMiejski Klub Sportowy „Olimpia” Koło
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło

Kolski Klub Sportów Walki
ul. Sienkiewicza 57/5, 62-600 Koło
 
Kolskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Grodzka 21, 62-600 Koło
 
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Triathlon”
ul. Kolejowa 5, 62-600 Koło
 
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”
ul. Południowa 30, 62-600 Koło
 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło
ul. Blizna 45,62-600 Koło
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą 
ul. Sienkiewicza 5, 62-600 Koło
 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło
 
Rzymsko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
ul. Kościelna 10, 62-600 Koło
 
Towarzystwo Śpiewaczo Muzyczne „Lutnia”
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole
ul. Wojciechowskiego 21A, 62-600 Koło
 
Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”
ul. Dąbska 40, 62-600 Koło
 
Kolski Klub Fotograficzny „Fakt”
ul. Tulipanowa 5/13, 62-600 Koło
 
Klub Sportowy Siatkarz Koło
ul. Szkolna 2B, 62-600 Koło

Stowarzyszenie Kolanie
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
 

Otwarte konkursy ofert

Akty prawne

Burmistrz Miasta Koła informuje, że w dniu 3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300).

Rozporządzenie określa:

 1. wzór oferty realizacji zadania publicznego
 2. ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego
 3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 4. wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych  w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu)

Opublikowane wzory będą miały zastosowanie do zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Na mocy przepisów przejściowych do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w okresie  od  1 lutego 2017 do 30 listopada 2017 r. poniżej publikujemy wzór oferty, który ma zastosowanie do zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. – Dz. U  z 2016r., poz. 1300)

Do pobrania:

Wzór oferty 87.1 KB


Wzór oferty - regranting 85.37 KB

Ramowy wzór umowy 69.3 KB

Ramowy wzór umowy - regranting 67.85 KB

Wzór sprawozdania 65.76 KB

Wzór sprawozdania - regranting 69.09 KB


Dokumenty:
 • wzór oferty o przyznanie dotacji na wparcie zadania z zakresu rozwoju sportu (pobierz)
   
 • wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu (pobierz)
   

Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej

Przydatne informacje, zarówno dla stawiających pierwsze kroki, jak i działających już na polu III sektora, można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.ngo.pl.

Szanowni Państwo,

Od 10 maja 2016 roku wszystkie samorządy w Polsce zobowiązane są stosować nowe formularze oferty i rozliczenia dla dotacji w trybie tak zwanych "małych grantów" (tryb z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Polecamy tekst opisujący zmiany w formularzach. Tekst dostępny jest TUTAJ


Kontakt

Osobami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Kole są pracownicy Wydziału Spraw Społecznych:

Edyta Fabisiak - Naczelnik: e-mail: naczelnik.wss@kolo.pl
Małgorzata Dymek - Inspektor: e-mail: organizacje.wss@kolo.pl
Karolina Marczak - Inspektor: e-mail: pozytek.wss@kolo.pl

Dane teleadresowe:
Wydział Spraw Społecznych
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło
tel. (63) 26 27 552, (63) 26 27 538

W przypadku uwag lub sugestii dotyczących zawartości tej zakładki prosimy o ich zgłaszanie na adres poczty elektronicznej: pozytek.wss@kolo.pllub organizacje.wss@kolo.pl.

Pragniemy, aby informacje zamieszczone w zakładce Kolski Informator Pozarządowy w pełni spełniły Państwa oczekiwania!


 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe