tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Niedziela, 26 maja 2019   Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

Zespół ds. Kadr i Płac

Marzena Misiak
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 114
Telefon:  (63)  26 27 542
Email: kadry2@kolo.pl
Edyta Gwiaździńska
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 207
Telefon:  (63)  26 27 531
Email: kadry.place@kolo.pl
Dariusz Ruciński
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 113a
Telefon:  (63)  26 27 529
Email: bhp@kolo.pl
 

Podstawowe zadania Zespołu ds. Kadr i Płac:

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Kadr i Płac należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu, a w szczególności:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników,
b) nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i inne,
c) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (umowa o pracę, powołanie, wybór, świadectwa pracy),
d) przygotowywanie dokumentów związanych z awansowaniem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników,
e) naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych
f) przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie rehabilitacyjne,
g) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych i dyscyplinarnych;
h) ewidencja czasu pracy,
i) realizacja zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników – kierowanie na studia, kursy i szkolenia.
a) naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanych z płacami oraz rozliczanie się z ZUS i Urzędem Skarbowym,
b) sporządzanie sprawozdań do GUS w części związanej z naliczaniem wynagrodzeń,
c) wystawiania pit-ów w związku z naliczaniem płac i diet dla radnych,
2) prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
3) powadzenie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie;
4) organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu;
5) organizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych;
6) współpraca z powiatowym Urzędem Pracy w Kole;
7) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw pracowniczych;
8) udział w kontroli miejskich jednostek organizacyjnych z zakresu spraw pracowniczych na podstawie wystawionego upoważnienia.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe