tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Niedziela, 24 lutego 2019   Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny

Straż Miejska

Komendant
Krzysztof Ossowski

Zastępca Komendanta
Krzysztof Wojciechowski

Strażnicy

inspektor Marek Banasiak
inspektor Dariusz Siwek
strażnik Andrzej Mencel

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Marzena Marciniak
Mirosław Kazimierczak
Elżbieta Stasiak


Monitoring wizyjny miasta Koła

Jan Godzic
Klaudiusz Dziamara
Roman Perkowski
Bartosz Madej
Magdalena Śmietańska

Podstawowe zadania Straży Miejskiej

Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie utrzymania porządku, ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
2) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
3) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
4) doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
5) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
6) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu,
7) asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych lub porządkowych podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe