tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 18 czerwca 2018   Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy

Wniosek o dofinansowanie parków miejskich rozpatrzony pozytywnie

Burmistrz Miasta Koła informuje mieszkańców, iż kolejny wniosek o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań Gminy Miejskiej Koło został rozpatrzony pozytywnie. Otóż na liście rankingowej w konkursie nr POIS.2.5/3/2016 w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego POIiŚ 2014-2020 – Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych Gmina Miejska Koło  ze swoim projektem pod nazwą „Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza" znalazła się na trzecim miejscu.

Wniosek oceniony został o punkt mniej od maksymalnej liczby punktów i otrzymał status w podstawowej grupie realizacji. Realizacja tej inwestycji planowana jest na 2 lata, tj. 2017 i 2018 ze względu na duży charakter przedsięwzięcia. Jak nazwa projektu wskazuje przedsięwzięcie będzie dotyczyło poprawy jakości środowiska miejskiego w dwóch naszych parkach miejskich oraz starorzeczu.

Jeśli chodzi o Park 600-lecia to prace będą przede wszystkim polegać na uporządkowaniu szaty roślinnej, tj. usunięciu obumarłych drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym, zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników oraz na kompleksowej kompensacji zieleni w postaci nowych nasadzeń roślinności (59 gatunków roślin w ilości 7350 szt.). Zamontowane zostanie również nowe oświetlenie parkowe oraz infrastruktura towarzysząca. W obrębie terenu parku wyznaczone zostaną dwie strefy rekreacyjne, czynna i bierna. Na terenie Starorzecza usunięte zostaną obumarłe drzewa i krzewy w złym stanie zdrowotnym, które uzupełnione zostaną nowymi nasadzeniami (22 gatunki roślin w ilości 1619 szt.). Wzdłuż ciągu pieszego zostanie zamontowane również nowe oświetlenie parkowe oraz kosze na śmieci i ławki. Od strony ul. Sportowej wytyczony został teren z dwoma stołami rekreacyjnymi i stojakiem na rowery. Zbiornik wodny zostanie pogłębiony, co w swej istocie pozytywnie wpłynie na ochronę biologiczną żyjących w wodzie zwierząt. Uzupełnienie wyrw i osuwisk poprzez zagęszczenie i uformowanie nasypów oraz uzupełnienie linii brzegowej pozwoli wytyczyć bezpieczną dla użytkowników ścieżkę spacerową. Zarośla otoczone będą łąką kwiatową, o powierzchni 1,5 ha.

Na terenie Parku im. J. Słowackiego przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe i ziemne. Przeprowadzona zostanie renowacja alei parkowych, polegająca na położeniu nawierzchni z kruszu. Prace będą także polegać na usunięciu obumarłych drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym oraz na kompensacji zieleni w postaci nowych nasadzeń roślinności (38 gatunków w ilości 4668 szt.). Zamontowane zostanie również oświetlenie parkowe oraz infrastruktura towarzysząca. Głównym celem prac w tym parku jest stworzenie bezpiecznych i estetycznych dla mieszkańców miejsc widokowych na rzekę Wartę i Starówkę miasta, która stanowi jego ozdobę. Utworzenie dwóch skwerów o różnej wielkości ma zapewnić więcej ciszy dla użytkowników. W celu ograniczenia hałasu w przypadku wszystkich trzech kompleksów istotne cenne drzewa zostaną zachowane oraz nasadzone nowe w miejscach gdzie jest duże nasilenie hałasu. Wycinka drzew obejmie tylko rośliny w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników.

Kompleksowa kompensacja ubytków zieleni obejmie intensywne nasadzenia nowego parkowego, długowiecznego materiału roślinnego, który będzie różnorodny i obejmie wiele gatunków krzewów iglastych, liściastych, bylin, traw ozdobnych i pnączy. W wyniku nowych nasadzeń uzupełnione zostaną wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni oraz zachowana zostanie różnorodność biologiczna.

Po zakończeniu realizacji projektu, ponad 70% całej powierzchni inwestycji przeznaczona będzie na teren zielony. Łączna powierzchnia terenów zielonych objęta projektem wynosi 12 ha, a dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu wyniesie 5,29 ha, w związku z czym na terenie miasta Koła zahamowany zostanie spadek powierzchni terenów zielonych.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe