tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Czwartek, 20 września 2018   Imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

Wpłynęła pierwsza transza na realizację programu Senior+ w Kole

W dniu 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego p. Marlenę Maląg a Gminą Miejską Koło, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Koła Stanisława Maciaszka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Marioli Makowskiej została zawarta umowa o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.

Wojewoda Wielkopolski zlecił Gminie Miejskiej Koło realizację zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez gminę w dniu 10.03.2017 r., przyznając jednocześnie środki finansowe w formie dotacji na ten cel w wysokości 240.000,00 zł. Środki będą przekazywane w trzech transzach. Pierwszą w kwocie 200.000 zł otrzymaliśmy w dniu 03.07.2017 r. Gmina Miejska Koło zobowiązała się do przekazania na ten cel własnych środków finansowych w wysokości 98.329,09 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniesie 338.329,09 zł. Termin realizacji zadania ustalony został do dnia 31 grudnia 2017 r.

 Opracowała: Ilona Stasiak-Malczyk
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe