tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Czwartek, 15 listopada 2018   Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii

Co nowego w sprawie budowy trzech bloków przy ul. Cegielnianej?

Potrzeba zamieszkania jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. W Polsce sytuacja mieszkaniowa rodzin cały czas nie jest wystarczająco dobra. W celu jej poprawy proponowano różne programy wspomagające budownictwo mieszkaniowe, których efekty były poniżej oczekiwań społecznych. Porównywanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce z innymi krajami europejskimi nie wypada zbyt dobrze. Okazuje się, że Polska charakteryzuje się jedną z najniższych liczb mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców. Ponadto oddaje się do użytkowania mniej nowych mieszkań na 1000 osób niż w większości krajów europejskich. Warto zapytać kto powinien rozwiązać ten problem: indywidualni obywatele, czy państwo?

W Polsce polityka kolejnych rządów z ostatnich dwudziestu lat skutkowała raczej pogorszeniem sytuacji mieszkaniowej. Obywatele zostali pozostawieni samym sobie z problemem mieszkaniowym, podczas gdy w innych krajach uważa się, że budownictwo mieszkaniowe wspomagane przez państwo odpowiednimi instrumentami finansowymi ożywiającymi popyt ma wieloaspektowe znaczenie dla sytuacji społeczno-gospodarczej państwa poprzez większe wpływy z podatków do budżetu, poprawę sytuacji demograficznej związaną ze wzrostem urodzeń w rodzinach o ustabilizowanej sytuacji mieszkaniowej, zmniejszenie bezrobocia w wyniku zatrudnienia w sferze budowlanej oraz poczucie bezpieczeństwa i wzrost dobrobytu obywateli. Problemy z dostępnością mieszkań wynikają z jednej strony z wysokich cen oraz wysokich rynkowych stawek czynszu, z drugiej strony natomiast z niewystarczającym do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poziomem wynagrodzeń. Wychodząc naprzeciw problemowi mieszkaniowemu w trosce o dobro Polaków obecny rząd stworzył nowy program „Mieszkanie Plus”. Jest to program powszechny, dostępny dla każdego, szczególnie dla osób o umiarkowanych dochodach. W ramach zawartych z samorządami porozumieniami na zgłoszonych terenach obejmujących około 180 ha może powstać ok. 150 tys. mieszkań.

Do grona samorządów zainteresowanych programem należy również Gmina Miejska Koło, która wspólnie z Kolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kole oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. z siedzibą w Warszawie podjęła współpracę przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego wybudowanie i uzyskanie decyzji na użytkowanie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 7.900 m2 (powierzchnia użytkowa mieszkań ok. 6.330 m2) zawierających łącznie 108 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w szczególności w postaci: dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszych, pomieszczeń przynależnych, placów zabaw i zieleni oraz uzbrojenia terenu. Budynki zostaną wzniesione na działce przy ul. Cegielnianej. Koszt netto inwestycji wyniesie ok. 17.825.000 zł,  tj. ok.  2.829 zł za 1 m2.

Przypomnijmy, że nowe mieszkania powstaną w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, którego głównym celem jest ułatwienie Polakom tańszego wynajmu mieszkań. Inwestycje mają być realizowane na zasadach rynkowych, na działkach, które są w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszy zarządzanych przez BGK Nieruchomości S.A. Średnia cena wynajmu lokum w programie Mieszkanie Plus, w zależności od lokalizacji, ma wynosić od 10 zł do 20 zł za m2 na miesiąc. Jeśli będziemy za takie mieszkanie płacić przez 25 lat, to po tym okresie staniemy się jego właścicielem. W sytuacji, gdybyśmy nie mogli opłacać czynszu zostaną na bieżące opłaty uruchomione środki zgromadzone w poprzednich latach na subkoncie na wykup mieszkania. Na sierpniowej sesji Burmistrz Miasta Koła Stanisław Maciaszek przy udziale przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawi Państwu Radnym i Mieszkańcom projekt niniejszej inwestycji.

Opracowała: Ilona Stasiak-Malczyk
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe