tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Czwartek, 21 marca 2019   Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Mikołaja

Rozwój terenów zielonych w Kole

13 lipca 2017 r. Gmina Miejska Koło ogłosiła przetarg na roboty budowlane mające na celu odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia wraz z zagospodarowaniem Starorzecza. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w działaniu Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wysokość dofinansowania to kwota 1.610.579,86 zł.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem Starorzecza”. Najpierw prace będą przeprowadzone w Parku 600-lecia. Na rok 2018 przewidziano natomiast rewitalizację Starorzecza i Parku im. J. Słowackiego. W rzeczowym zakresie prac przewidzianych do realizacji wskazano m. in. na rozebranie obrzeży trawnikowych i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, wyrównanie nawierzchni parku, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie nowej nawierzchni alei głównej, renowację pozostałych alei parkowych, oczyszczenie terenu i posadzenie nowych gatunków roślin. W kolejnych etapach zostanie wykonane oświetlenie oraz zamontowane kosze i ławki. Przewidywany termin realizacji zadania w Parku 600-lecia to grudzień 2017 r.

W ramach zagospodarowania Starorzecza zostanie m. in. pogłębiony kanał i zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa. Pojawią się także nowe nasadzenia, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca w postaci ławek, koszów i stojaków na rowery itp.

Przystępując do rewitalizacji Parku im. J. Słowackiego zostaną wykonane: prace rozbiórkowe – obrzeży trawnikowych i schodów prowadzących do parku, zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa. Kolejno po oczyszczeniu terenu oblicze parku odnowią także nowe rośliny, oświetlenie, ławki i kosze. Ostatecznie prace mają się zakończyć w trzecim kwartale 2018 r.

Opracowała: Ilona Stasiak-Malczyk

 


  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe