tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Wtorek, 21 maja 2019   Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

W sprawie odwiertu geotermalnego

Burmistrz Miasta Koła Stanisław Maciaszek spotkał się w dniu 20 lipca 2017 r. w Ministerstwie Środowiska z Głównym Geologiem Kraju Profesorem Mariuszem Orionem Jędryskiem oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Marcinem Mazurowskim.

Spotkanie było poświęcone zagadnieniom związanym z wykonaniem pierwszego odwiertu geotermalnego w Kole, a dokładnie omówieniem argumentów, które zostały wzięte pod uwagę, przy wydawaniu pozytywnej opinii w sprawie. Ministerstwo przykłada ogromną wagę do rozpoznania budowy geologicznej kraju i w związku z ponowną analizą  tego zagadnienia podjęto decyzję o konieczności pogłębienia planowanego odwiertu z 2690 m do 3500 m, tak by dotrzeć do utworów triasu, opróbowując jednocześnie po drodze utwory kredy dolnej i utwory jury dolnej, które są perspektywiczne z punktu widzenia potencjału geotermalnego.

W związku z powyższym należy przygotować aneks do projektu wiercenia w celu zmiany jego konstrukcji i głębokości, uzyskać jego zatwierdzenie u Marszałka Województwa, a następnie rozpocząć procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy odwiertu. Zatwierdzenie aneksu potrwa około dwóch miesięcy. Równolegle toczyć się będą negocjacje z NFOŚiGW w zakresie zwiększenia pozyskanego już przez burmistrza dla Miasta Koła dofinansowania w kwocie 16 mln 255 tys. zł na wykonanie odwiertu.

Opracowała: Ilona Stasiak-Malczyk
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe