tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Środa, 18 lipca 2018   Imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana
Koło, dnia 10.08.2017 r.
ZP.271.14.2017
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
 
Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulic: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Bema w Kole; Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole; Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole Zadanie nr 4: Przebudowa ulicy Krzywej w Kole.
 
           
             Gmina Miejska Koło działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
           
              Za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 a) ustawy Prawo zamówień publicznych została uznana oferta złożona przez MK STELLA, Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Oferta złożona została na wszystkie cztery zadania z cenami brutto: zadanie nr 1 – 332.904,00zł; zadanie nr 2 - 595.941,11 zł; zadanie nr 3 - 335.025,67 zł; zadanie nr 4 – 207.971,44 zł i gwarancjami jakości odpowiednio dla każdego zadania na okres 5 lat. Oferta Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium gwarancja jakości, spełnia wymagane warunki, nie podlega odrzuceniu.
 
            W postępowaniu złożona została jedna oferta, która w toku oceny i wyboru najkorzystniejszej na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny i gwarancja jakości otrzymała następującą ilość punktów
 
 
Nr oferty  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Nr zadania Punktacja Suma punktów
Cena
waga kryterium
60 %
Gwarancja jakości waga kryterium
40 %i
1. MK STELLA Konrad Marek
ul. Południowa 37
62-600 Koło
1. 60,00 0,00 60,00
2. 60,00 0,00 60,00
3. 60,00 0,00 60,00
4. 60,00 0,00 60,00
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe