tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Sobota, 15 grudnia 2018   Imieniny: Niny, Celiny, Krystiany
GMINA MIEJSKA KOŁO
 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 R.
  1. ROBOTY BUDOWLANE
 
Lp. CPV
(00.00.00.00-0)
Określenie przedmiotu zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (netto) Termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
PLN EUR I kw.
lub
Stycz. Lut. Marz.
II kw.
lub
Kwiec. Maj Czerw.
III kw.
lub
Lipiec, Sierp. Wrzes.
IV kw. lub
Paźdz. Listop.
Grudz.
1. 45.23.31.20-6 Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego Przetarg nieograniczony 325.000,00 75.376,31     III kw.  
2. 45.23.31.20-6 Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego - sięgacz Przetarg nieograniczony 65.000,00 15.075,26   II kw.    
3. 45.23.31.20-6 Przebudowa dojazdu do ul. Konarskiego - sięgacz Przetarg nieograniczony 81.300,00 18.855,68   II kw.    
4. 45.23.31.20-6 Przebudowa dróg miejskich Przetarg nieograniczony 325.000,00 75.376,31     III kw.  
5. 45.21.22.20-4 Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie  MOSiR w Kole przy ul. Sportowej Przetarg nieograniczony 745.000,00 172.785,68 I kw.      
6. 45.23.32.00-1 Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863r. Przetarg nieograniczony 203.000,00 47.081,20   II kw.    
7. 45.25.55.00-4 Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny Przetarg nieograniczony 19.300.000,00
----------------
2019r.
900.000,00
4.476.192,69
--------------
2019r.
206.743,38
I kw.      
 

 
2. DOSTAWY
 
Lp. CPV
(00.00.00.00-0)
Określenie przedmiotu zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość  zamówienia (netto) Termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
PLN EUR I kw.
lub
Stycz. Lut. Marz.
II kw.
lub
Kwiec. Maj Czerw..
III kw.
lub
Lipiec, Sierp. Wrzes.
IV kw. lub
Paźdz. Listop.
Grudz.
1. 09.12.00.00-6 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Miejskiej Koło Przetarg nieograniczony 272.570,12 63.216,39     III kw. -
2. 30.23.20.00-4 Zakup sprzętu komputerowego dla Gminy Miejskiej Koło Przetarg nieograniczony 40.650,00 9.427,84   II kw.    
 

 
3. USŁUGI
 
Lp. CPV
(00.00.00.00-0)
Określenie przedmiotu zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość  zamówienia ( netto) Termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
PLN EUR I kw.
lub
Stycz. Lut. Marz.
II kw.
lub
Kwiec. Maj Czerw..
III kw.
lub
Lipiec, Sierp. Wrzes.
IV kw. lub
Paźdz. Listop.
Grudz.
1. 55.32.10.00-6 Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Miejskiej Koło Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o i 138 n Pzp (usługi społeczne) 563.745,00 130.747,73       IV kw.
2. 50.23.21.00-1
65.30.00.00-6
Oświetlanie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Gminy Miejskiej Koło w 2019 r.. Z wolnej ręki (art. 67 ust 1, pkt 1 lit a) 1.250.000,00 289.908,85       IV kw.
3. 90.51.00.00-2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło Z wolnej ręki
(67 ust 1 pkt 12)
3.100.00,00 718.973,95       IV kw.
4. 90.91.00.00-9 Kompleksowe utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole Przetarg nieograniczony 290.000,00 67.258,85       Paździer-
nik 2018
 
 
Plan zatwierdziła:     Elżbieta Modrzejewska
                                    Zastępca Burmistrza Miasta Koła
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe