tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Środa, 24 kwietnia 2019   Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza

System gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcySystem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Szanowni Państwo!
 
Zgodnie z  art. 6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Kole w dniu 28 września  2016 roku, podjęła uchwałę  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Konsekwencją przejęcia przez Gminę tego zadania, było powstanie po stronie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku uiszczania miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednakże ze względu na nieprzewidziane komplikacje związane z dostosowaniem systemu do tak szerokiej różnorodności prowadzonych działalności, a co za tym idzie zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz opór przed wprowadzeniem systemu ze strony przedsiębiorców działających na terenie Gminy Miejskiej Koło, zasadnym było odstąpienie, od zamiaru włączenia nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Kole podjęła uchwałę nr XXXVIII/367/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/280/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia  28 września 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Odstąpienie od włączenia nieruchomości niezamieszkałych powoduje, że nadal obowiązywać będzie system dotychczasowy, czyli każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, podpisuje indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, w tym kierujących instytucjami kultury, oświaty, zdrowia i zarządców ogródków działkowych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy wypowiedzieli umowy na odbiór odpadów komunalnych, proszeni są o zawarcie nowych umów.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane wejściem w życie nowego systemu, a teraz rezygnacją z niego, serdecznie przepraszamy. 
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe