tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Piątek, 15 listopada 2019   Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii

Inspektor Ochrony Danych

Ilona Stasiak-Malczyk
Stanowisko: Inspektor
Kontakt: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 3
Tel. (63) 262 75 90
e-mail:
iodo@kolo.plNa podstawie rozpoczęcia obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zw. RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przede wszystkim mając na względzie dbałość o właściwą ochronę  danych  osobowych, którymi dysponujemy w Urzędzie Miejskim w Kole wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Ilona Stasiak-Malczyk.

Z inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:
  • telefonicznie: 63 26 27 590
  • przez e-mail:  iodo@kolo.pl
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Kole, Inspektor Ochrony Danych, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
  • osobiście pod wyżej wskazanym adresem

Urząd Miejski w Kole chroni Państwa dane osobowe i dba o Państwa prawa
 
Kiedy załatwiacie Państwo sprawy w naszym urzędzie, podajecie nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Gmina Miejska Koło. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Państwem umowy lub Państwa zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, aby załatwić interesującą Państwa sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Państwa prywatność.

Respektujemy wszystkie Państwa prawa

Poinformujemy Państwo o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Wasze prawa i wolności. Niezwłocznie się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Państwa dane. Jeśli uznacie te działania za niewystarczające, możecie również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy dla Państwa

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, to możecie ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócicie się do inspektora ochrony danych.
 

Podstawowe zadania Inspektora Ochrony Danych:

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO (m.in. art. 39) oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
2) monitorowanie przestrzegania tych przepisów oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
4) współpraca z organem nadzorczym,
5) pełnienie :funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa wart. 36 RODO oraz stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.
6) dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowane operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych;
7) tworzenie i aktualizowanie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych;
8) zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych;
9) prowadzenie szkoleń z zakresu danych osobowych w Urzędzie oraz jednostkach oświatowych;
10) opracowanie i aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i jednostkach oświatowych;
11) prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych w Urzędzie i jednostkach oświatowych;
12) nadzorowanie, koordynowanie i bieżąca obsługa podległych jednostek organizacyjnych w zakresie danych osobowych;
13) Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe