tel. (63) 272-23-11  
kolobaner2019
Miasto Koło
Wtorek, 18 grudnia 2018   Imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

Wydział Rozwoju Miasta

Naczelnik Robert Siwiński
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 109
Tel. (63) 26 27 563
e-mail: naczelnik.rozwoj@kolo.pl

Zastępca Naczelnika Mirosław Kwiręg
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 110
Tel. (63) 262 75 18
e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@kolo.pl


Pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta

Katarzyna Wojtysiak
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 206
Telefon:  (63)  26 27 566
Email: promocja@kolo.pl
Piotr Kapalski
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 110
Telefon:  (63)  26 27 501
Email: integracja.europejska@kolo.pl
Kamil Gruberski
Stanowisko: Inspektor
Kontakt: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 103
Tel. (63) 262 75 90
e-mail: srodki.zewnetrzne6@kolo.pl


Podstawowe zadania Wydziału Rozwoju Miasta:

Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy:
1) monitorowanie programów, działań, inicjatyw i konkursów związanych z możliwością uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
2) aplikowanie o fundusze zewnętrzne w tym opracowywanie (lub współpraca z firmą zewnętrzną) wniosków i wymaganych załączników;
3) współpraca przy wdrażaniu projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych w tym; rozliczanie, promocja, monitorowanie, prowadzenie sprawozdawczości, archiwizacja;
4) upowszechnianie informacji o możliwości uczestnictwa w inicjatywach i programach finansowanych z funduszy zewnętrznych;
5) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
6) współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla Miasta oraz monitorowanie ich wdrażania;
7) przygotowywanie analiz i opracowań w zakresie strategicznego rozwoju Miasta;                   
8) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i upowszechnianiem informacji dotyczących funkcjonowania Miasta i Urzędu, a w szczególności:
a) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
b) przygotowywanie materiałów informacyjnych o programach, zamierzeniach oraz wynikach pracy i bieżącej działalności Burmistrza i Urzędu,
c) analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej z zakresem działania Urzędu i organów Miasta,
d) udzielanie – w granicach upoważnienia – odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe,
e) przygotowywanie propozycji odpowiedzi udzielanych bezpośrednio przez Burmistrza, Skarbnika oraz Sekretarza,
f) organizowanie konferencji prasowych,
g) prowadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz audiowizualnej z działalności Urzędu i organów Miasta,
9) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;
10) prowadzenie spraw związanych z programowaniem i inicjowaniem przedsięwzięć zmierzających do stworzenia prawidłowej struktury komunikacji ze społeczeństwem, a w szczególności:
a) koordynacja badań dotyczących opinii i potrzeb mieszkańców miasta,
b) organizacja i przeprowadzanie konsultacji społecznych.
11) nawiązywanie i organizowanie współpracy z miastami partnerskimi, organizacjami i instytucjami zagranicznymi;
12) prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta, a w szczególności:
a) gromadzenie informacji dotyczących Miasta oraz opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych,
b) przygotowywanie informacji i prowadzenie oficjalnego miejskiego portalu internetowego oraz oficjalnych profili i kanałów Miasta w mediach społecznościowych,
c) przygotowywanie prezentacji Miasta na targach, imprezach wystawienniczych i promocyjnych,
d) organizowanie imprez i działań promocyjnych we współpracy z innymi wydziałami.
13) prowadzenie działań w zakresie promocji gospodarczej Miasta, a w szczególności:
a) współpraca przy opracowaniu i realizacji programu promocji gospodarczej Miasta,
b) organizacja szkoleń i akcji informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
c) pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych firm,
d) obsługa inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w mieście Koło,
e) przedstawianie propozycji lokalizacji inwestycji, uzbrojenia oraz zasad funkcjonowania terenów inwestycyjnych w mieście, wyjaśnienie przebiegu procesu inwestycyjnego,
f) obsługa zapytań inwestycyjnych oraz obsługa i organizacja wizyt potencjalnych inwestorów,
g) świadczenie inwestorowi pomocy w zakresie nawiązywania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami,
h) sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej, materiałów informacyjnych dla inwestorów,
i) zamieszczanie ofert inwestycyjnych na stronach instytucji obsługujących bezpośrednie inwestycje.
14) realizacja zadań związanych z rejestracją zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
15) nadzór i organizacja targowisk miejskich;
16) zadania zlecone związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,
17) przygotowywanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówką osobową, przewozy regularne i nieregularne,
18) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych łącznie z naliczaniem rocznych opłat oraz kontrola punków sprzedaży.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe