tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Środa, 20 lutego 2019   Imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

Komisje Rady Miejskiej

Rada Miejska ze swojego grona moze powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 
 

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
 1. Lewicka Ewa - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Cesarz Robert
 3. Gibaszek Grzegorz
 4. Musiałek Halina
 5. Piasecki Michał
 6. Sokołowska Maria

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Skład osobowy Komisji Prawa i Porządku Publicznego:
 1. Gibaszek Grzegorz - Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego
 2. Hanefeld Mariusz
 3. Kaftan Marek
 4. Musiałek Halina
 5. Sokołowska Maria
 
 

Komisja Budżetu i Finansów

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów:
 1. Król Adrian - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 2. Baryła Ewa
 3. Janiak Marcin
 4. Kuty Sebastian
 5. Lewicka Ewa
 6. Pękacz Urszula
 7. Sobolewski Tomasz

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
 1. Piasecki Michał - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 2. Cesarz Andrzej
 3. Obiała Wanda
 4. Pękacz Urszula
 5. Szafrański Artur

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego

Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego:
 1. Obiała Wanda - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego
 2. Brzoska Teresa
 3. Janiak Marcin
 4. Król Adrian
 5. Szafrański Artur
 6. Tomczyk Jarosław

 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład osobowy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:
 1. Brzoska Teresa - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
 2. Brzeg Sławomir
 3. Gibaszek Grzegorz
 4. Kuty Sebastian
 5. Lewicka Ewa
 6. Sokołowska Maria
 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
 1. Cesarz Robert - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 2. Baryła Ewa
 3. Budny Mariusz
 4. Cesarz Andrzej
 5. Hanefeld Mariusz
 6. Kaftan Marek
 7. Musiałek Halina
 8. Tomczyk Jarosław

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pękacz Urszula - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 2. Baryła Ewa
 3. Brzeg Sławomir
 4. Cesarz Robert
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe