tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Czwartek, 15 listopada 2018   Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii

Komisje Rady Miejskiej

Rada Miejska ze swojego grona moze powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 
 

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
 1. Kuty Sebastian - Przedstawiciel Klubu Radnych "POKOLENIE 2018+"
 2. Borysiewicz Ryszard - Przedstawiciel Klubu Radnych „SLD Lewica Razem”
 3. Brzoska Teresa - Przedstawiciel Klubu Radnych "POKOLENIE 2018+"
 4. Janiak Marcin - Radny niezrzeszony
 5. Piasecki Michał - Przedstawiciel Klubu Radnych "POKOLENIE 2018+"
 6. Skrzypczak  Wioleta - Przedstawiciel Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
 7. Tamborska Elżbieta - Przedstawiciel Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Sebastian Kuty.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Skład osobowy Komisji Prawa i Porządku Publicznego:
 1. Lewicka Ewa
 2. Borysiewicz Ryszard
 3. Hanefeld Mariusz
 4. Szafrański Artur
Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego - Ewa Lewicka.
 

Komisja Budżetu i Finansów

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów:
 1. Skrzypczak Wioleta
 2. Baryła Ewa
 3. Janiak Marcin
 4. Nuszkiewicz Izabela
 5. Olejniczak Florian
 6. Sobolewski Tomasz
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Tomasz Sobolewski.
 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
 1. Budny Mariusz
 2. Lewicka Ewa
 3. Obiała Wanda
 4. Polewska Urszula
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Mariusz Budny.
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego

Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego:
 1. Musiałek Halina
 2. Karolak Ryszard
 3. Obiała Wanda
 4. Olejniczak Florian
 5. Szafrański Artur
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego - Florian Olejniczak.
 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład osobowy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:
 1. Polewska Urszula
 2. Karolak Ryszard
 3. Kuty Sebastian
 4. Tamborska Elżbieta
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - Urszula Polewska.
 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
 1. Nuszkiewicz Izabela
 2. Baryła Ewa
 3. Borysiewicz Ryszard
 4. Brzoska Teresa
 5. Hanefeld Mariusz
 6. Miłowski Janusz
 7. Musiałek Halina
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Izabela Nuszkiewicz.
 
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe