tel. (63) 272-23-11  
ue_top2
Miasto Koło
Poniedziałek, 14 października 2019   Imieniny: Alana, Kaliksta, Fortunaty

Fundusze pomocowe Unii Europejskiej

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2014-2020, będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programy operacyjne).
 
Każdy z programów pomocowych (krajowy i regionalny) określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które chciałyby ubiegać się o dotacje.
 
Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z następujących programów krajowych:
 • Infrastruktura i Środowisko
 • Inteligentny Rozwój
 • Polska Cyfrowa
 • Polska Wschodnia
 • Pomoc Techniczna
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój
 • Europejska Współpraca Terytorialna
Ponadto, poza ww. wymienionymi programami krajowymi, każde polskie województwo posiada własny regionalny program rozwoju (tzw. regionalny program operacyjny), w ramach którego o dotacje z Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa. 
 
Na terenie województwa wielkopolskiego jest to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Do dyspozycji w ramach WRPO 2014+ jest 2,45 mld euro. 
 
Główny punkt informacyjny WRPO mieści się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, 61-846 Poznań, ul. Strzelecka 49 (Victoria Center); e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl; tel. (061) 858 12 27 i (061) 858 12 37.
 

Przydatne linki: 

 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe