tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Czwartek, 20 września 2018   Imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w SIERPNIU 2018 roku 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 27 VIII 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1
Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 • Analiza informacji z realizacji „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2017”.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2018”.
Komisja Budżetu i Finansów 27 VIII 17.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1
Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 • Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole za 2016 rok.
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole za 2017 rok.
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 27 VIII 17.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1
Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.  siedzibą w Koninie za 2017 rok.
Kolejne punktu porządku posiedzenia wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole za 2016 rok.
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole za 2017 rok.
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
 • Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 28 VIII 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1
Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 • Analiza projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, Nagórna, Różana, Boguszyniecka, Poległych.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Kochanowskiego.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Korczaka.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Korczaka.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Czereśniowej.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miejskiej Koło darowizny udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Składowej.
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole (działki nr: 25/5 i 25/6).
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole (działka nr: 22/4).
 • Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole (działka nr: 22/3).
 • Sprawy różne.

 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe