tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Czwartek, 22 sierpnia 2019   Imieniny: Cezarego, Zygfryda, Marii

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w SIERPNIU 2019 roku
 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 26 VIII 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.
 2. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.
 3. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.
 4. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok  Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.
Komisja Budżetu i Finansów 26 VIII 18.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025.
 3. Sprawy różne:
 • Wypracowanie opinii komisji dla Wojewody Wielkopolskiego – na temat planowanej zmiany ulicy Piotra Wojciechowskiego na Stanisława Wojciechowskiego (pismo z dnia 17 lipca 2019 roku).
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 27 VIII 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła.   
 3. Wypracowanie opinii komisji dla Wojewody Wielkopolskiego – na temat planowanej zmiany ulicy Piotra Wojciechowskiego na Stanisława Wojciechowskiego (pismo z dnia 17 lipca 2019 roku).
 4. Wypracowanie opinii komisji do wniosku mieszkańców ulicy Sienkiewicza w sprawie zapewnienia bezpośredniego dojazdu do nieruchomości
 5. Informacja bieżąca o realizacji przedsięwzięcia pn „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”.
 6. Omówienie i wypracowanie wniosków w sprawie możliwości zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:
 • Pani A. Jabłońskiej (pismo z dnia 07.01.2019 r.),
 • Pana K. Krzyżańskiego (pismo z dnia 21.01.2019 r.)
 • Pana R. Góreckiego (2 wnioski z m-ca czerwca 2018 r.)
 1. Sprawy różne:
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 27 VIII 16.30 Pokój nr 10 Ratusza Miejskiego, ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Informacja z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2018”.
 2. Analiza projektu uchwały sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2019”.
 3. Sprawy różne:
 • Wypracowanie opinii komisji dla Wojewody Wielkopolskiego – na temat planowanej zmiany ulicy Piotra Wojciechowskiego na Stanisława Wojciechowskiego (pismo z dnia 17 lipca 2019 roku)
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 27 VIII 17.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 r.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło oraz określenia granic ich obwodów
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  przez Gminę Miejską Koło.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/241/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2009 roku.
 4. Sprawy różne: 
 • Wypracowanie opinii komisji dla Wojewody Wielkopolskiego – na temat planowanej zmiany ulicy Piotra Wojciechowskiego na Stanisława Wojciechowskiego (pismo z dnia 17 lipca 2019 roku).
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe