tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Poniedziałek, 17 czerwca 2019   Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w CZERWCU 2019 roku
 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 11 VI 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza skargi w sprawie możliwości naruszenia przez radnych Rady Miejskiej w Kole ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności.
 2. Sprawy różne.
Komisja Budżetu i Finansów 12 VI 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu,
 2. informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień      31 grudnia 2018 roku,
 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,
 • Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,
 • Miejski Dom Kultury w Kole.
 1. wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok
Komisja Rewizyjna 13 VI 17.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Omówienie i podsumowanie kontroli w Żłobku Miejskim w Kole oraz podpisanie protokołu.
 2. Sprawy różne.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego 13 VI 18.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu.
 2. Omówienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2018.
 3. Sprawy bieżące.
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe