tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Poniedziałek, 14 października 2019   Imieniny: Alana, Kaliksta, Fortunaty

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
we WRZEŚNIU 2019 roku
 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Prawa i Porządku Publicznego 09 IX 16.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.
Komisja Statutowa 16 IX 16.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie omówienie prac dot. zmiany Statutu Miasta Koła.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  19 IX 15.30 Komisja wyjazdowa Tematem spotkania Komisji będzie:
 1. Przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole, Szkoła Podstawowa  Nr 4 w Kole, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole)
Komisja Budżetu i Finansów 23 IX 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025.
 3. Sprawy różne.
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 23 IX 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025.
 3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie zwiększenia bonifikat na wykup lokali komunalnych w związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej.
 4. Analiza sprawy eksmisji rodziny w związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej.
 5. Wypracowanie opinii komisji do wniosku mieszkańców ulicy Sienkiewicza w sprawie zapewnienia bezpośredniego dojazdu do nieruchomości.
 6. Sprawy różne.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 23 IX 16.00 Pokój nr 10 Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 2. Sprawy różne.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 23 IX 16.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.
 2. Sprawy różne.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego 23 IX 17.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 24 IX 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka 11/3 i 11/6 ark. mapy 45).
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka 3/2 ark. mapy 32).   
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Włocławskiej.
 4. Sprawy różne
Komisja Statutowa 25 IX Po zakończeniu obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Kole Sala nr 10 Ratusza Miejskiego w Kole Tematem posiedzenia będzie omówienie prac dot. zmiany Statutu Miasta Koła.
Komisja Rewizyjna 25 IX Po zakończeniu obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Kole Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Omówienie i przygotowanie planu kontroli jednostki oświatowej – Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole - zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 2. Analiza budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 za 2018 rok.
 3. Ocena wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2019 roku.
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe