tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Sobota, 24 sierpnia 2019   Imieniny: Bartłomieja, Malwiny, Jerzego

Wydział Spraw Społecznych

Naczelnik Edyta Fabisiak
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 102
Tel. (63) 26 27 580
e-mail: naczelnik.wss@kolo.pl

Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych:

Małgorzata Dymek
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111 
Telefon:  (63)  26 27 552
E-mail: organizacje.wss@kolo.pl
Karolina Marczak
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111
Telefon:  (63)  26 27 552
Email: pozytek.wss@kolo.pl

Dzienny Dom „Senior +”
ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 62-600 Koło
Tel. 883 067 511
e-mail: senior.plus@kolo.pl

Joanna Grzegórzek
Stanowisko:  Inspektor
Piotr Matecki
Stanowisko:  Młodszy Referent

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach do 8 00 do 16 00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 

Podstawowe zadania Wydziału Spraw Społecznych:

Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Karty Rodziny, Karty Seniora oraz Miejskiej Karty Rabatowej;
2) prowadzenie spraw związanych z kulturą i sportem, a w szczególności:
a) współpraca z miejskimi instytucjami kultury,
b) współpraca z miejskimi instytucjami sportu,
c) koordynacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych.
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta w zakresie:
a) opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji,
b) opracowywania regulaminu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,
c) nadzór i kontrola nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
d) opracowywanie regulaminu konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
e) nadzór i kontrola nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji przekazanych klubom sportowym.
4) nadzór nad przyznaniem nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe;
5) realizacja zadań związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia;
6) obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7) realizacja zadań związanych z Programem Wieloletnim "Senior+"
8) realizacja zadań związanych z Miejską Radą Seniorów w Kole
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe