tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 21 maja 2018   Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

Burmistrz pozyskał 1.590.000 zł dodatkowych środków na oświatę

Burmistrz Miasta Koła informuje mieszkańców, iż z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej uzyskana została kwota 1.590.000,00 zł na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

W 2016 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, w tym nauki języka niemieckiego, na dodatkowe, bezpłatne zajęcia tego języka odbywające się w sześciu miejskich szkołach pozyskano kwotę w wysokości 625.776,00 zł. Przypomnieć należy, że pozyskanie tych środków było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu między Burmistrzem Miasta Koła Stanisławem Maciaszkiem a Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze.

Ponieważ znajomość języków obcych ma dzisiaj zasadnicze znaczenie dla każdego człowieka, intencją włodarza naszego miasta  jest, by już od dziecka uczyć się języków obcych. Realizacja tej idei przejawia się w pozyskiwaniu środków na stworzenie warunków umożliwiających dzieciom naukę na dodatkowych lekcjach języka niemieckiego w kolskich szkołach – oczywiście – bez obciążania domowych budżetów rodziców. 

Ponadto Burmistrz Miasta Koła planuje w 2017 roku stworzyć warunki umożliwiające bezpłatne nauczania języka niemieckiego także w przedszkolach.

Mniejsze obciążenie budżetu Miasta Koła wydatkami na oświatę

Subwencja oświatowa na 2017 rok dla kolskich placówek wynosi 17.882.550 zł.  Na wzrost ogólnej kwoty ma wpływ zmiana aktualnego stanu prawnego w zakresie objęcia dzieci w wieku 6 lat i powyżej przedmiotową subwencją. Wcześniej gminy korzystały tylko z dotacji i ciężar pobytu w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego tychże dzieci (tj. w wieku 6 lat i powyżej) w ogromnej mierze spoczywał na nich. Obecnie subwencja z tego tytułu została przyznana w kwocie 1.018.431,36 zł. Ażeby unaocznić mieszkańcom, jak olbrzymia dla budżetu Miasta Koła z tego powodu jest korzyść, wyliczona została różnica pomiędzy dotacją a subwencją. Zyskaliśmy 681.225,36 zł. Wobec powyższego o taką kwotę pomniejszone zostaną w bieżącym roku wydatki na oświatę, finansowane dotąd z dochodów  gminy.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe