tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 21 maja 2018   Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kole

Zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Boguszynieckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Dąbskiej.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Bolesława Prusa, Zielonej i Juliusza Słowackiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/280/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/304/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/307/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole. (działka nr 14/2, 14/1, 14/3)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole. (działka nr 7/2, 8/2, 8/3)  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole. (działka nr 18/2)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole. (działka nr 28/7)  
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole. (działka nr 9/1)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole. (działka nr 4/3)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole. (działka nr 26/2)  
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole. (działka nr 29/3)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Toruńskiej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Dąbskiej. 
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Koło.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025.
 29. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 31. Wolne głosy i wnioski.
 32. Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 33. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole
/Artur Szafrański/
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe