tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Środa, 20 czerwca 2018   Imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

Zmiana wyglądu Miasta Koła w ciągu ostatnich dwóch lat

Nieustannie od dwóch lat zmienia się wizerunek miasta Koła. Od kwietnia 2015 r. wdrożono system utrzymania czystości ulic powiatowych i miejskich. Jego efekt był jednym z pierwszych, natychmiast zauważonym przez mieszkańców.

24.06.2015 r. podjęto uchwałę przyznającą zwolnienie w podatku od nieruchomości dla właścicieli kamienic, którzy dokonali remontu elewacji. Warunkami koniecznymi do spełnienia był fakt pobudowania przed rokiem 1950 i zlokalizowania w dzielnicy Stary Rynek, przy ul. Toruńskiej oraz ul. Sienkiewicza.

13.10.2015 r. poprawiono wygląd parkingu przed ratuszem. W ciągu ostatnich dwóch lat dokonano wielu remontów, m. in. odnowiono elewacje dwóch kamienic przy Starym Rynku, dwóch budynków przy ul. Toruńskiej oraz dwóch budynków na ul. Energetycznej. Wspólnoty mieszkaniowe przy współudziale Urzędu Miejskiego odnowiły elewacje bloków przy ul. Zawadzkiego 9, 13, 22,  24, 29; w bloku nr 21 wyremontowane zostało pokrycie dachowe.

Po wielu latach stagnacji wreszcie udało się pozyskać inwestora odnośnie zagospodarowania terenu po byłej fabryce ZREMB. Burmistrz Miasta Koła prowadzi w tym zakresie daleko idące, na  bardzo zaawansowanym poziomie, rozmowy. Na chwilę obecną została już określona strategia dla tego terenu. Dalsze działania przyniosą mieszkańcom Koła wiele korzyści. Na marcowej sesji Rada Miejska wyraziła zgodę na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Zachowując prawem przewidziane terminy, realizacja kolejnych etapów przedsięwzięcia – tj. budowa budynku wielorodzinnego oraz parku handlowego  z nadwarciańskim bulwarem - powinna się ona rozpocząć na przełomie 2017/2018 roku.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Koła Stanisław Maciaszek przedstawił mieszkańcom koncepcję powstania kamienicy na działce znajdującej się przy ul. Stary Rynek – Jasna tj. po byłym hotelu Polonia. Po wielu rozmowach Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koninie wyraził zgodę na rewitalizację i odtworzenie tej substancji hotelowej. Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego współwłaściciele uregulowali sprawy spadkowe związane z przedmiotową nieruchomością. Już w listopadzie ubiegłego roku kamienica posiadała uregulowany stan prawny. Wkrótce oczy mieszkańców będzie cieszyć wybudowana w tym samym miejscu kamienica o powierzchni  747,60 m² z lokalami pod wynajem dla instytucji, przedsiębiorców i mieszkańców.

We wtorek 9 maja 2017 r. Burmistrz Miasta Koła Stanisław Maciaszek podpisał umowę na budowę komunalnego budynku mieszkalnego  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 24 miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym układem komunikacyjnym. Elewacja czterokondygnacyjnego budynku będzie się komponować z istniejącą zabytkową zabudową. W środkowej części obiektu zastosowano styl neogotycki. Cały budynek został podzielony na trzy części, tak by zachowana była historyczna zabudowa terenu. Przy ul. Stary Rynek 30/31 powstaną 32 nowe lokale mieszkalne. Pozyskanych na ten cel zostało 1.116.804,13 zł. Przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego  wygrało Przedsiębiorstwo KJS  Krzysztof Szurgot. Prace przygotowawcze w toku.

Powyższe obrazuje wkład finansowy i twórczy, jaki  włożony został,  w celu poprawy estetyki  wyglądu miasta Koła. Nie wszystkie działania są widoczne od razu, potrzeba wielu starań, by stricte fizyczne prace ruszyły z miejsca. 

Opracowała: Ilona Stasiak-Malczyk
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe