tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Wtorek, 18 września 2018   Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Utworzenie oddziału przedszkolnego przy ZS nr 1 w Kole

W trosce o dobro dzieci w wieku przedszkolnym, biorąc pod uwagę fakt niewystarczającej liczby miejsc w kolskich przedszkolach, w Zespole Szkół Nr 1 w Kole, mieszczącym się przy ul. Poniatowskiego 22 Burmistrz Miasta Koła podjął decyzję o utworzeniu oddziału przedszkolnego.

W ramach zadania zostaną wykonane prace adaptacyjne pomieszczenia na potrzeby utworzenia oddziału dla dzieci 3 i 4 letnich. Bardzo ważnym elementem jest zapewnienie bezpiecznego i komfortowego pobytu poprzez wyposażenie sali dla dzieci stanowiących grupę docelową. Wszystkie działania będą zapewniały dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu przewidziano zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu audiowizualnego. Planuje się również doposażenie placu zabaw. Oddział będzie objęty pełną pomocą  psychologiczno -  pedagogiczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).

Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia oddziału przedszkolnego dla 25. dzieci został już złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Burmistrz aplikuje o przyznanie na ten cel dofinansowania w kwocie 223.117,30 zł. Podjęta w wyżej opisanym zakresie decyzja przyczyni się do częściowego rozwiązania problemu deficytu miejsc w przedszkolach. 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe