tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Wtorek, 18 września 2018   Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Jest dofinansowanie, ruszy przebudowa stadionu MOSiR w Kole

Kolski stadion miejski wzbogaci się wkrótce o 400-metrową bieżnię okrężną z czterema torami, z której zostanie wyodrębniony 130-metrowy  6-torowy odcinek bieżni prostej. W nowym zadaniu inwestycyjnym zaplanowana została również budowa: skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą oraz rzutni do rzutu oszczepem.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją wyżej wymienionego zadania jest przewidywana na kwotę 924.212 zł. Minister Sportu i Turystyki przychylił się do wniosku Burmistrza Miasta Koła o dofinansowanie planowanej inwestycji w kwocie 462.100 zł, czyli jak łatwo zauważyć, 50% kosztów inwestycji. Ponadto warto w tym miejscu zaznaczyć, że po zakończeniu inwestycji istnieje także możliwość wystąpienia z wnioskiem o dodatkowe dofinansowanie 50% wkładu własnego gminy, czyli kolejnych 231.056 zł.

Inwestycja jest przedsięwzięciem dwuletnim. Jeszcze w tym roku planuje się wykonanie podbudowy pod bieżnię tartanową, a w 2018 roku pozostałe zadania. Ratusz miejski planuje zrealizować inwestycję do października 2018 roku. Dzięki uzyskanym już środkom zewnętrznym, stadion przy ul. Sportowej może zdecydowanie lepiej służyć lokalnej społeczności, a przede wszystkim sprzyjać  rozwojowi młodych talentów. Pokrycie kosztów dotychczasowej modernizacji obiektu, w całości, jedynie z budżetu miasta nie byłoby możliwe. Obecne zadanie będzie realizowane zgodnie z Programem rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”), edycja 2017. 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe