tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Czwartek, 21 listopada 2019   Imieniny: Janusza, Marii, Konrada

Robert Andre Honorowym Obywatelem Miasta Koła

Nadanie tytułu honorowego obywatela zasłużonemu Polakowi to wielkie wyróżnienie dla mianowanego, ale przede wszystkim duma dla miasta, które odtąd szczyci się więzią z wybitnym człowiekiem. Nasze miasto wielokrotnie stawało przed odpowiedzialnym zadaniem wybrania człowieka, który będzie nosił tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła. Radni Rady Miejskiej nadali akty mianowania osobom, które swoją pracą i postawą życiową mogą służyć za wzór. Honorowymi Obywatelami Miasta Koła są: Antoni Dziatkowiak, Grażyna Rabsztyn, Zdzisław Krzyszkowiak, Zbigniew Radziwonowicz, Halina Trawińska, Maria Kwaśniewska – Maleszewska, Jan Paweł II, Jerzy Sadowski, Leonard Jaroszewski, Marek Kukuryka, Janusz Kapusta, Tomasz Kos, Dariusz Matysiak.
 
Wczoraj, wolą Rady Miejskiej w Kole, do zaszczytnego grona tych, którzy chlubnie zapisali się na kartach miasta dołączył p. Robert Andre, lokalny przedsiębiorca, pasjonat sztuki fotograficznej, znany ze swej aktywnej i bezinteresownej działalności na rzecz społeczeństwa kolskiego w licznych obszarach.

Członkowie Kapituły, po analizie biografii p. Roberta Andre, jego dorobku oraz aktywnej i bezinteresownej działalności na rzecz kolskiego społeczeństwa w obszarze kultury, sportu, zdrowia i oświaty oraz za zasługi dla rozwoju przemysłu w mieście Kole, co przekłada się na promocję naszego miasta w skali ogólnopolskiej i poza granicami kraju - pozytywnie ocenili wniosek złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła. Na wczorajszej Sesji, radni  Rady Miejskiej w Kole jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Pan Robert Andre urodził się w dniu 28 maja 1952 roku w Kielcach, z zawodu jest mgr. inżynierem chemikiem, absolwentem Politechniki Poznańskiej, a obecnie prezesem zarządu Spółki ANDRE ABRASIVE ARTICLES w Kole, autorem różnych publikacji i patentów z zakresu chemii materiałów ściernych.

Po ukończeniu Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej w 1976r. odbył staż w Poznańskich Zakładach Nawozów Fosforowych, a po odbyciu służby wojskowej w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy w Wyższej Szkole Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu i uzyskaniu stopnia oficera rezerwy, rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym VIS w Kole, a następnie jako specjalista technolog w Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych w Kole. W roku 1987 zarejestrował własną działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Wytwarzania Materiałów Ściernych”, który w 1990 r. przybrał obecną nazwę ANDRE ABRASIVE ARTICLES.

Robert Andre jest znany w kolskim środowisku jako pracodawca, który zapewnia ergonomiczne i przyjazne warunki pracy swoim pracownikom, stara się ciągle doskonalić i unowocześniać miejsca pracy. Firma „ANDRE” jest postrzegana przez lokalną społeczność jako przestrzegająca zasad „fair-play” w stosunku do swoich interesariuszy, za co wielokrotnie została uhonorowana przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie stosownymi nagrodami i certyfikatami.

Pan Robert Andre współpracuje w różnorodnych formach z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami na terenie miasta i regionu: Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Technik Ceramicznych, Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Hufcem ZHP, Państwową Szkołą Muzyczną im. K. Szymanowskiego, Miejską Orkiestrą Dętą, Klubem Sportowym „Olimpia”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Manufakturą Piosenki Harcerskiej „Wartaki”, Klubem Młodzieżowym LOK „Kolska Starówka”, Kolskim Towarzystwem Cyklistów, Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Triathlon”, Stowarzyszeniem „Malinowa Mamba”, Stowarzyszeniem Klub Seniora „Trzecia zmiana”, Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Czerwonym Krzyżem i wieloma innymi.

Wśród wielu inicjatyw Pana Roberta Andre w obszarze pełnionych funkcji oraz organizowania, wspierania i sponsorowania przedsięwzięć na terenie Ziemi Kolskiej, do najważniejszych można zaliczyć:
 • pełnienie społecznej funkcji Przewodniczącego Rady Muzeum przy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole  i sponsorowanie tej placówki;
 • sponsorowanie imprez kulturalnych i wystaw w Miejskim Domu Kultury w Kole, w tym inicjatywa utworzenia  „Galerii Nowej”, ufundowanie tablicy pamiątkowej przy „Galerii Jerzego Buszy” oraz wspieranie lokalnych spektakli teatralnych;
 • wsparcie merytoryczne i finansowe utworzenia stałej wystawy „Fajans kolski” im.Cz. Freudenreicha zlokalizowanej w kolskim ratuszu;
 • współzałożyciel Kolskiego Klubu Fotograficznego „Fakt” im. prof.dr. T. Cypriana i jego wieloletni prezes, a obecnie prezes honorowy;
 • autor, kurator i juror licznych wystaw i konkursów fotograficznych, w tym międzynarodowego konkursu „Portret”, twórca „ Kolskich Spotkań z Fotografią” – corocznych warsztatów na terenie MDK w Kole, członek Związku Polskich Artystów Fotografików;
 • wieloletni udział w sponsorowaniu publikacji „Rocznik Kolski” i innych wydawnictwi albumów o mieście Kole i powiecie kolskim;
 • sponsorowanie imprez sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, takich jak: Międzynarodowy Bieg Warciański, Grand Prix Koła w bieganiu, turnieju piłkarskiego „ANDRE CUP”;
 • fundowanie stypendiów uczniowskich w ramach Towarzystwa Samorządowego w Koninie;
 • sponsorowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy wraz z udziałem rzeczowym w corocznych licytacjach.
W sferze gospodarczej ANDRE ABRASIVE ARTICLES posiada ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji uniwersalnych i specjalizowanych narzędzi ściernych ze spoiwem ceramicznym i żywicznym do profesjonalnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, łożyskowym, budownictwie, hutnictwie, a nawet spożywczym i tytoniowym.

Pan Robert Andre zaczynał budowanie firmy „od zera” – obecnie Spółka „ANDRE” dostarcza swoje wyroby do prawie 1000 stałych odbiorców w Polsce i na świecie, zatrudniając 210 pracowników i współpracując z wieloma lokalnymi kooperantami na zasadzie outsourcingu, będąc tym samym jednym z większych pracodawców w Kole. Sprzedaż eksportowa stanowi ponad 22% przychodów i jest kierowana do takich krajów jak: Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Iran, Indie, Egipt, Czechy, Litwa, Francja, a nawet Chiny, przy czym zdecydowanie największy jest rynek niemiecki.

Produkowane narzędzia ścierne spełniają wszystkie międzynarodowe normy jakościowe, branżowe i środowiskowe, w tym ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz EN 12413. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z jednostkami naukowymi takimi jak: Instytut Zaawansowanych Technologii w Krakowie, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz uczelniami wyższymi: Politechniką Poznańską, Koszalińską, Rzeszowską i Łódzką.

Personalnie inż. Robert Andre jest członkiem Rady Biznesu na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Rady Przemysłu na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania tej uczelni. Od wielu lat jest również członkiem Rady Kolskiej Izby Gospodarczej i Konińskiej Izby Gospodarczej. W bieżącym roku został zaproszony do Komitetu Honorowego Międzynarodowej Konferencji Rozwoju Przemysłu – 24th International Conference on Production Research, zorganizowanej przez Politechnikę Poznańską.

Pan Robert Andre w swojej karierze zawodowej i społecznej uzyskał szereg indywidualnych odznaczeń, nagród i wyróżnień, z których najważniejsze to:
 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP;
 • Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” nadane przez Marszałka województwa wielkopolskiego;
 • tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki przyznany przez Business Centre Club w kategorii Partner Firm Zagranicznych;
 • tytuł Wielkopolski Menadżer Jakości przyznany przez Wielkopolski Instytut Jakości – Unię Wielkopolan;
 • statuetka MECUM TUTISSIMUS IBIS – Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej;
 • Medal Europejski przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej;
 • Wielkopolski Filar Biznesu przyznany przez Wielkopolski Klub Kapitału;
 • Srebrny Medal  Fotoklubu RP w Warszawie za całokształt twórczości fotograficznej.
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe