tel. (63) 272-23-11  
WOSP2019BANER
Miasto Koło
Środa, 16 stycznia 2019   Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

LV Sesja Rady Miejskiej w Kole

Zapraszam na LV Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Koła.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Kole.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji na terenie Miasta Koła.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność i współwłasność Gminy Miejskiej Koło.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Dąbskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miejskiej Koło dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2018 roku.”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki  inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie  gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” oraz uchwały nr XXXIII/321/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie  gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu kolskiego na realizacje zadań. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Zbigniewa S. na działanie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole w sprawie niewłaściwego zachowania i działanie na szkody osobiste skarżącego za bezzasadną.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Protokół z LI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 22. Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 23. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
 /Artur Szafrański/
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe