tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Środa, 20 marca 2019   Imieniny: Klaudii, Eufemii, Cyriaki

„Nie marnuj jedzenia - myśl ekologicznie” - zaprojektuj plakat!

SKO przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole organizuje konkurs plastyczny „Nie marnuj jedzenia-myśl ekologicznie” i zachęca do zaprojektowania plakatu.

Regulamin konkursu:

1. Format prac: A3, A4.

2. Technika: dowolna, kredki, farby, węgiel, ołówek, atrament, tusz, płaska z wyjątkiem materiałów sypkich i plasteliny.

3. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne.

4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki,  imię i nazwisko opiekuna SKO.   
                                                              
5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora zgodnie z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie.

6. Każda praca powinna posiadać na odwrocie oświadczenie:

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach, w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.
 ………………(podpis opiekuna)

7. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.  

Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej bloga szkoły SP3 w Kole

Termin składania prac upływa: 25.05.2018 r. na adres szkoły 62-600 Koło, ul. Toruńska 68.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 06.06.2018 r.

Źródło: SP nr 3 w Kole
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe