tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Czwartek, 21 marca 2019   Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Mikołaja

Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020”

W dniu 12 czerwca 2018r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole, działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole zostały zorganizowane warsztaty kulinarne dla uczestników ŚDS oraz zaproszonych do udziału placówek WTZ –y – KSON i PSONI w Kole.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa 2014-2020” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 i w ramach tego projektu we współpracy z Konińskim Bankiem Żywności zostały zorganizowane w/w warsztaty.

Warsztaty prowadzone były przez przedstawiciela KBŻ. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na 4 grupy, każda grupa uczyła się przygotowania innej potrawy. Były to : pizza, rogaliki z nadzieniem, pierogi z farszem serowym  i białą kapustą oraz sałatka makaronowa z rybą.  Potrawy wykonywane były zgodnie z otrzymanymi przepisami oraz z otrzymanych półproduktów spożywczych dostarczonych z KBŻ. Uczestnicy na miarę własnych indywidualnych możliwości samodzielnie lub z niewielką pomocą opiekunów i  prowadzącej warsztaty, wykonywali poszczególne prace. Wszyscy uczestnicy stosowali odzież ochronną, zadbali o higienę rąk przed przystąpieniem do pracy oraz w trakcie jej wykonywania.

Celem głównym warsztatów była nauka, zdobycie przez uczestników nowych umiejętności kulinarnych, wykonywanie nowych potraw. Natomiast cele szczegółowe spotkania to szeroko rozumiana integracja społeczna między placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uczestnikami, zacieśnianie więzi między uczestnikami, podtrzymywanie poprawnych relacji miedzy nimi, pogłębianie umiejętności swobodnej wypowiedzi, komunikowania, poszerzanie zasobu słownictwa wśród uczestników, wzbudzenie i zwiększenie zainteresowania wśród uczestników  nauką, gotowaniem, ludźmi, rozmową, otoczeniem, wyuczenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w odpowiedniej sytuacji.

Obserwowało się dobrą współpracę pomiędzy poszczególnymi zespołami. Wszyscy  uczestnicy niewątpliwie  mogli sprawdzić się w nowej, niecodziennej sytuacji, czynnie pracując w zespole. Spotkanie nie byłą formą  konkursu, aczkolwiek nagrodą dla wszystkich biorących udział były mile spędzone chwile w przyjaznej atmosferze oraz wspólna konsumpcja potraw po zakończonych zajęciach.
 
Źródło: ŚDS w Kole
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe