tel. (63) 272-23-11  
banerblues2019
Miasto Koło
Czwartek, 20 czerwca 2019   Imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

Rekrutacja do II edycji projektu pt.: „Dotacje dla StartUpów 2”

2 listopada br. Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie rozpoczyna rekrutację do II edycji projektu pt.: „Dotacje dla StartUpów 2” realizowanego w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, zachęcamy mieszkańców miasta, gminy i powiatu do zapoznania się i skorzystania z powyższego projektu.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia, są bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i planują rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby te powinny mieszkać na terenie jednego z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego lub m. Konin.

W ramach realizowanego przez nas Projektu będzie można otrzymać wsparcie finansowe (tzw. dotację inwestycyjną) na zakupy inwestycyjne związane z rozpoczętą działalnością gospodarczą oraz przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy tzw. finansowe wsparcie pomostowe.

Do uczestnictwa w Projekcie zakwalifikowane zostanie łącznie 120 osób w ramach dwóch edycji projektu.

Wsparciem finansowym objętych zostanie 74 Uczestników Projektu mających najlepszy pomysł na biznes i realne szanse jego realizacji.

Projekt obejmuje:

 • szkolenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz tworzenia biznes planu,
 • dotację inwestycyjną na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnie 26 000,00 zł,
 • podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie po 1 500,00 zł w okresie 12 miesięcy od uruchomienia działalności gospodarczej oraz dodatkowe wsparcie pomostowe w kwocie 400,00 zł przez pierwsze 6-mcy dla osób uruchamiających działalność gospodarczą w ramach Odnawialnych Źródeł Energii lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji,
 • indywidualne doradztwo specjalistyczne po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób:

 • powyżej 30 roku życia,
 • bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych tj. zarejestrowanych w PUP Konin, Koło, Słupca lub Turek nieprzerwanie przez 12 m-cy, lub biernych zawodowo,
 • zamieszkałych na terenie miasta Konin lub powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego,
 • nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do Projektu,
 • deklarujących wniesienie wkładu własnego w wysokości ok. 6,5% kosztów kwalifikowanych.

Preferencje dla osób:

 • w wieku powyżej 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • uruchamiających działalność gospodarczą w ramach Odnawialnych Źródeł Energii lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie www.dotacje.arrkonin.org.pl 

Wnioski przyjmowane będą od 2 listopada 2018 r w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin. Szczegółowe informacje odnośnie projektu można uzyskać pod nr tel. 63/245-30-95 wew. 28,36 lub 44 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Źródło: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie

 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe