tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Czwartek, 21 marca 2019   Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Mikołaja

O przeszłości Ziemi Kolskiej na Gali Niepodległości

Z okazji trzech rocznic – 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 20-lecia Powiatu Kolskiego, starosta Wieńczysław Oblizajek zaprosił mieszkańców miasta i powiatu na Uroczystą Galę Niepodległości. Nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej objęcie władzy nad powiatem kolskim przez Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 11.11.1918 r. oraz tablicy nadającej nazwę terenu znajdującego się przed budynkiem starostwa – Skwer Niepodległości. W drugiej części uroczystości dokonano wręczenia Aktu Nadania Tytułu Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego” oraz Dyplomów Uznania Starosty Kolskiego.

W ostatni czwartek, w samo południe, przed budynkiem starostwa rozpoczęła się uroczysta gala, z udziałem znamienitych gości. Miasto reprezentowała sekretarz Barbara Szelągowska-Bugajak, skarbnik Mariola Makowska i naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Robert Siwiński. Okolicznościowe przemówienie gospodarza poprzedziło podniesienie przez kadetów z LO na maszt flag: państwowej RP i powiatowej.

Kulminacyjnym punktem spotkania było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej objęcie władzy nad powiatem kolskim przez Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 11.11.1918 r., ufundowanej przez władzę i mieszkańców powiatu. Pomysłodawcami i autorami projektu byli członkowie  Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Na płycie zapisano: „Pamięci zasłużonym obywatelom ziemi kolskiej, którzy po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 r. wprowadzili Pierwszy Polski Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego. Wacław Kurnatowski – Starosta Kolski, Henryk Fiałkowski – Kierownik Wydziału Lecznictwa i Zdrowotności, Czesław Freudenreich – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Komendant Milicji Obywatelskiej, Ks. Wojciech Gniazdowski – Kierownik Wydziału Opieki Społecznej, Stanisław Kwasieborski, ks. Wojciech Gniazdowski – Kierownicy Wydziału Oświaty, Władysław Klimaszewski – Kierownik Wydziału Skarbowości, Aleksander Nowiński – Kierownik Wydziału Sądownictwa. W 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Władze i mieszkańcy powiatu. Koło, 11 listopad 2018 r.” Pod odsłoniętą i poświęconą płytą złożono kwiaty.

W myśl pomysłu starostwa i uchwały podjętej przez Radę Miejską, teren znajdujący się przed budynkiem starostwa zyskał nazwę Skwer Niepodległości, a  na  skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Wojciechowskiego stanął upamiętniający ten fakt obelisk z wmurowaną tablicą.

W drugiej części uroczystości, już na sali Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, nastąpiło wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego” oraz Dyplomów Uznania Starosty Kolskiego. Tytuł honorowy i statuetkę za całokształt działalności zawodowej i społecznej na rzecz rozwoju i promocji powiatu kolskiego otrzymał pan Robert Andre. Za wkład wniesiony w rozwój i tworzenie pozytywnego wizerunku powiatu kolskiego oraz za działania podejmowane na rzecz jego promocji starosta nadał dyplomy uznania panu Andrzejowi Tomczykowi, sekretarzowi powiatu kolskiego, panom Andrzejowi Kowalewskiemu, prezesowi Ligi Obrony Kraju i Michałowi Wróblewskiemu, przewodniczącemu  rady powiatowej Wlkp. Izby Rolniczej w Kole oraz panu Markowi Kłanieckiemu, dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole.

W wieńczącej spotkanie części artystycznej, dla zaproszonych gości wystąpili: Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kole, Chór „Kantata” z kolskiego LO, Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” oraz Zespół Tańca Ludowego „Kościelec” z tamtejszego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe