tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Niedziela, 26 maja 2019   Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

II Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 listopada 2018 r.

Zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 8.00 
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Koła.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kole właściwego do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 18. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Kole.       
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Tomasz Sobolewski/


 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe