tel. (63) 272-23-11  
banerblues2019
Miasto Koło
Piątek, 21 czerwca 2019   Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 31.12.2018 r.
IP.6733.10.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Koła


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) zawiadamiam o wydanej decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.10.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. dla inwestycji:

„budowa sieci wodociągowej”.

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło
rejon ul. Toruńskiej
działki nr 1/2 ark. mapy 6.

W związku z powyższym informuję, że  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12 (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

Burmistrz Miasta Koła
Krzysztof Witkowski

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe