tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 15 września 2019   Imieniny: Albina, Nikodema, Marii

Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 lutego 2019 r.Zapraszam na VI Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1
 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kole za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Koła za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 38/34).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 4).
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 7/12)
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie  Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu Miasta Koła.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła
  na lata 2019-2025.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
 /Tomasz Sobolewski /
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe