tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 23 października 2019   Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 marca 2019 r.

Zapraszam na VII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 13.00 
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
                                                                                                           
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja Prezesa Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole o przeprowadzonych audytach.
 8. Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2018 rok (zobacz).
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole za 2018 rok (zobacz).
 10. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” za 2018 rok (zobacz).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior +” w Kole (zobacz).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego programu „Miejska Karta Rodziny” (zobacz).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło  (nr działki 38/12) (zobacz).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 15) (zobacz).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła (zobacz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i Broniewskiego (zobacz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej (zobacz).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2019 roku (zobacz).
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (zobacz).
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (zobacz).
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Protokół z  IV Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 24. Protokół z  V Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 25. Protokół z  VI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 26. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Tomasz Sobolewski/
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe