tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 18 sierpnia 2019   Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Projekt promocji przedsiębiorczości będzie realizowany!

Właśnie zakończyła się dodatkowa, nie ujęta w planie pracy Rady Miejskiej w Kole, sesja. Jej zwołanie na wniosek przewodniczącego było konieczne, by burmistrz miasta mógł podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu i przyjąć środki europejskie w kwocie 547.400 zł na ten rok i 646.850 na rok 2020, czyli łącznie 1.194.250  zł na projekt promocji przedsiębiorczości. Za zgodą rady, dokonane zostały zmiany w miejskim budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Korekta pierwszego dokumentu była konieczna, by zabezpieczyć wkład własny i wydatki związane z kosztami niekwalifikowanymi dotyczącymi realizacji projektu, zaś drugiego, gdyż zadanie jest dwuletnie.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgłoszony przez burmistrza projekt noszący tytuł "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejska Koło" otrzymał dotację bezzwrotną w kwocie 1 194 250,00 zł. Całkowity koszt projektu stanowi wartość 1.703.010 zł i realizowany będzie w latach 2019-2020.

Radni jednogłośnie poparli oba projekty uchwał. Również opinia Komisji Budżetu i Finansów była dwukrotnie pozytywna. - Gratuluję panu burmistrzowi i życzę nam wszystkim, by takich dodatkowych sesji, z powodów jak dzisiejszy, było jak najwięcej - powiedział przewodzący komisji radny Adrian Król. - Pozyskanie dotacji to nasz wspólny sukces, burmistrza, rady, mieszkańców. Gratuluję też czujności w poszukiwaniu źródeł, do jakich można wystąpić o dotację.

- Miałem nadzieję, że pozyskamy więcej środków z Urzędu Marszałkowskiego - przyznał burmistrz dr Krzysztof Witkowski. - Szukałem pod kątem rewitalizacji parków lub zabytków (w kontekście zamku). W tym roku są ograniczone możliwości aplikowania, nie ogłoszono odpowiednich dla naszego miasta konkursów, ale może przyszły rok przyniesie nowe możliwości.

Zapytany o realizację projektu na terenie Koła włodarz wyjaśnił, że projekt ma służyć promocji lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, co przełoży się bezpośrednio na promocję całego regionu Wielkopolski. W tym i kolejnym roku ruszą kampanie promocyjno-informacyjne, będą organizowane wydarzenia medialne. Nasi przedsiębiorcy z 4 branż: turystycznej, rolno-spożywczej, produkcyjnej i budowlanej, będą brać udział w targach krajowych o charakterze międzynarodowym, prezentować swą ofertę, pozyskiwać klientów i kontrahentów, nawiązywać kontakty biznesowe, wymieniać doświadczenia. Będą realizowane misje gospodarcze, nastawione na zagraniczne kontakty biznesowe, w których uczestniczyć będą przedstawiciele miast partnerskich i kraje współpracujące ze stowarzyszeniami z naszego terenu. - Liczę, że działania te spowodują, że o naszych przedsiębiorcach i walorach gospodarczych będzie słychać dalej, niż tylko w powiecie czy województwie - zakończył burmistrz.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe