tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 18 sierpnia 2019   Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Kole - 22 maja 2019 r.

LINK do transmisji X Sesji Rady Miejskiej w Kole:
https://www.youtube.com/watch?v=lEDU9Jrw20c


Zapraszam na X Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku (środa) o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole za rok 2018 (zobacz).
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole za rok 2018 (Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole za rok 2018; Ocena zasobów pomocy społecznej w 2018 roku).
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Kole za rok 2018 (Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Kole za rok 2018; Informacja finansowa MDK w Kole za 2018 rok).
 10. Sprawozdanie z działalności Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za rok 2018 (zobacz).
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za rok  2018 (zobacz).
 12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za rok 2018 (zobacz).
 13. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Kole za rok 2018 (zobacz).
 14. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2018 roku (zobacz).
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 (zobacz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej (zobacz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Powiatu Kolskiego  na rzecz Gminy Miejskiej Koło nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ul. PCK (zobacz).
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (zobacz).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (zobacz).
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Protokół z  VIII i IX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 23. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Kole.
PRZEWODNICZĄCY  RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Tomasz Sobolewski

 
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe