tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Piątek, 15 listopada 2019   Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii

INFORMACJA Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole
w sprawie udziału mieszkańców w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za rok 2018


Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Koła przedstawił Raport o Stanie Gminy Miejskiej Koło, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2018 roku.

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godz. 09.00 w sali sesyjnej  Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej Koło, odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Gminy Miejskiej Koło, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole, w Biurze Rady Miejskiej w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło  (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 25 czerwca 2019 roku.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe