tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 20 listopada 2019   Imieniny: Anatola, Rafała, Edmunda

Trwa nabór do Dziennego Domu „Senior+” w Kole

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje o trwającym naborze do Dziennego Domu „Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wlkp. 8, 62-600 Koło.

Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Miasta Koła, nieaktywnych zawodowo  w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Dom prowadzi 30 miejsc i działa 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

 Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+" w Kole obejmuje:
 1. usługi socjalne i opiekuńcze w tym: jeden gorący posiłek, dostęp do przekąsek oraz napojów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 2. usługi edukacyjne w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki,
 3. usługi kulturalno-oświatowe w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych,
 4. usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną gimnastyka, taniec,
 5.  usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania,
 6. terapia zajęciowa m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp.,
 7. usługi aktywizujące społecznie: organizacja czasu wolnego, rozwój pasji  i zainteresowań, samopomoc i wolontariat, współuczestnictwo w życiu społecznym
Korzystanie z usług Dziennego Domu „Senior+" w Kole jest nieodpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 701,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 528,00 zł w przypadku osób w rodzinie.

Przyznanie wsparcia w Dziennym Domu „Senior+” w Kole następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po   przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Szczegółowe informacje są dostępne u pracowników Dziennego Domu „Senior+” w Kole w siedzibie przy ul. Powstańców Wlkp. 8 lub pod numerem telefonu 883 067 511.

Szczegółowe zasady naboru określa regulamin rekrutacji(kliknij). Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Dziennego Domu „Senior+” w Kole powinny złożyć wypełniony : wniosek o przyjęcie do DDSenior+(kliknij) oraz kwestionariusz zgłoszeniowy(kliknij) oraz  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Dziennego Domu Senior+(kliknij) w uzasadnionych przypadkach  również informację o stanie zdrowia(kliknij)

Szczegółowe zasady pobytu funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Senior+ określa Regulamin Dziennego Domu „Senior+” w Kole(kliknij).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Źródło: MOPS w Kole
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe