tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Poniedziałek, 20 stycznia 2020   Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 28 sierpnia 2019 r.

Zapraszam na XII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 8.30
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole (zobacz).
 8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole (zobacz).
 9. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole (zobacz).
 10. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok  Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole (zobacz).
 11. Informacja z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2018” (zobacz).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2019” (zobacz).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 r.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło oraz określenia granic ich obwodów (zobacz).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  przez Gminę Miejską Koło (zobacz).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/241/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2009 roku (zobacz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (zobacz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła (zobacz).
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (zobacz).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (zobacz).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła (zobacz).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (zobacz).
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 25. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Tomasz Sobolewski
 
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe