tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Piątek, 24 stycznia 2020   Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Ulica Grodzka będzie jak nowa!

Radni miejscy jednogłośnie dokonali zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w związku z otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego dotacją na przebudowę ul. Grodzkiej, wynoszącą niebagatelną kwotę 459 422 zł.  Sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Miasta Koła dra Krzysztofa Witkowskiego, a do udziału w spotkaniu zaproszony został poseł na Sejm RP Leszek Galemba.

To wspaniała wiadomość dla mieszkańców, nie tylko historycznej części naszego grodu – Gminie Miejskiej Koło została przyznana dotacja Wojewody Wielkopolskiego z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Grodzkiej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 939 422 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 459 422 zł. Długość planowanego odcinka przebudowy ulicy Grodzkiej wynosi 152 m. Zadanie planowane jest do realizacji w dwa lata: 2019-2020. Ulica Grodzka znajduje się na terenie części wyspowej miasta. Obecnie na odcinku 27 m od Rynku ulica jest przebudowana, posiada nawierzchnię z kostki granitowej i chodniki z kostki betonowej – i ten odcinek pozostanie w stanie istniejącym. Zdegradowana natomiast jest nawierzchnia pozostałej części ulicy wykonanej z bruku, kamienia polnego, elementów betonowych chodników i krawężników, powodując trudności w komunikacji i barierę w poruszaniu się seniorów i osób niepełnosprawnych. Dlatego, w ramach zadania, planowana jest rozbiórka istniejącej, zdegradowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników, budowa kanalizacji deszczowej i przykanalików, budowa nawierzchni jezdni z kostki granitowej obustronnie zabudowanej krawężnikiem betonowym, budowa chodników z kostki betonowej, budowa zjazdów indywidualnych z kostki betonowej starobruk.

Po zamknięciu obrad burmistrz Krzysztof Witkowski, przewodniczący rady Tomasz Sobolewski oraz poseł Leszek Galemba wzięli udział w konferencji prasowej, która była okazją do szczegółowego omówienia inwestycji oraz innych, planowanych do realizacji w najbliższym czasie. – Program rządowy, z którego skorzystaliśmy jest realnym wsparciem dla samorządów, mamy nadzieję na jeszcze dwie kolejne inwestycje w jego zakresie – zostały złożone wnioski na dokończenie ul. Staffa oraz Szymborskiej. Nie każdy samorząd stać na wyłożenie pełnej kwoty na wykonanie zadania, dlatego aktywnie staramy się pozyskiwać środki, w czym mamy wsparcie pana posła – powiedział włodarz, zapewniając, że współpraca samorządu i rady z parlamentarzystą z naszej ziemi układa się wzorowo, za co pozostaje wdzięczny. – Drogi, chodniki i ulice nie mają barw politycznych – zapewnił burmistrz. - Najważniejsze jest dobro mieszkańców, i w imię wspólnego dobra będziemy kontynuować współpracę.

- Wspieranie miejskich inicjatyw to dla mnie zaszczyt – powiedział poseł Leszek Galemba, zapewniając, że kolejne inwestycje są realne i wierzy w możliwość powstania w ciągu najbliższych lat północnej obwodnicy miasta, która rozwiąże uciążliwości komunikacyjne. Z kolej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole Tomasz Sobolewski przypomniał, że przebudowa ul. Grodzkiej jest zadaniem, na które społeczeństwo czekało bardzo, bardzo  długo.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe