tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Sobota, 29 lutego 2020   Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 22 stycznia 2020 r.

Zapraszam na XX Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 11.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
 
Porządek obrad: 
 
     CZĘŚĆ I
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025:
 8. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025 (zobacz)
 9. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
 10. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 11. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła  do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025,
 12. dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,
 13. głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2020 rok:
 1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2020 rok (zobacz)
 2. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz pozostałych komisji stałych rady,
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2020 rok,
 5. dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,
 6. głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2020 rok.
 
CZĘŚĆ II
 1. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej – część II (zobacz).
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Koła (zobacz).
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. zmienioną uchwałą nr XXI/221/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich (zobacz).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (nr działek: 15/4 ark. mapy 37; 38/2 ark. mapy 15; 23 ark. mapy 40) (zobacz).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 28/7 ark. mapy 35) (zobacz).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (nr działek 44/3 ark. mapy 37; 11/4 i 11/5 ark. mapy 45; 7/9 ark. mapy 45) (zobacz).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koło na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” (zobacz).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (zobacz).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (zobacz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Dąbskiej (zobacz).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Koła (zobacz).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego (zobacz).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu (zobacz).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok (zobacz).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole (zobacz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego (zobacz).
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 19. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe