tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 24 lipca 2019   Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 01.08.2018 r.
IP.6733.5.2018

OBWIESZCZENIE
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.:

„budowa obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Koło”,

lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło 
rejon ul. Toruńskiej
działki nr 28, 15/3, 15/1, 15/2, 1/1, 15/12 ark. mapy 6,

nie zostały wydane postanowienia.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Z-ca Burmistrza Miasta Koło
Elżbieta Modrzejewska

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe